มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19
  1 พ.ย. 2565    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 11
  9 พ.ย. 2564    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564 - 2566 16
  5 ก.ค. 2564    ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการ 30
  5 ก.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 1 27
  5 ก.ค. 2564    ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ 24
  1 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 35
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 23
  5 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26
  1 ต.ค. 2561    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 459214 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน