มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองช่าง อบต.หนองข่า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแดง และบ้านห้วยยางดำ


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้ กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. บ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ