มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 34
  11 ส.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 39
  1 ส.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1/2565 35
  11 ก.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 34
  9 มิ.ย. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 35
  19 ม.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 36
  5 ม.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 35
  4 ม.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ครั้งแรก 36
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 528557 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน