มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2566     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกน้อย-อ่างเก็บน้ำวังแก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120-23 หมู่ที่ 3 บ้านท่าคร้อ ตำบลหนองข่า     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโคกน้อย - อ่างเก็บน้ำวังแก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-23 หมู่ที่ 3 บ้านท่อคร้อ ตำบลหนองข่า      
 
 
 
 

นายวิชัย หลักม่วง ประธานสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองข่า นำรถน้ำอเนกประสงค์ ลงพื้นที่ร่วมกับ รถน้ำเทศบาลหลวงศิริ /รถน้ำ อบต.คูเมือง เพื่อช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ปีงบประมาณ 2566...

กองช่าง อบต.หนองข่า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ...

นายวิชัย หลักม่วง ประธานสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองข่า นำรถน้ำอเนกประสงค์ ลงพื้นที่ร่วมกับ รถน้ำเทศบาลหลวงศิริ /รถน้ำ อบต.คูเมือง เพื่อช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ปีงบประมาณ 2566...

กองช่าง อบต.หนองข่า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ปีงบประมาณ 2566...

กองช่าง อบต.หนองข่า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กับหมู่บ้านโจดและ หมู่บ้านท่าคร้อ...

กองช่าง อบต.หนองข่า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแดง และบ้านห้วยยางดำ ...

กองช่าง อบต.หนองข่า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ...

ประธานสภา อบต.หนองข่า เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566...
 
 

 


 
บรรยากาศขบวนแห่บุญบั้งไฟเดือนหก ประจำปี 2566 อบต หนองข่า บริหารโดย นายซีกวน ฦๅชา นายก
วิวาห์อึ่ง อบต.หนองข่า ช่อง 8
ควันหลงสีสันประกวดนพมาศอึ่ง 1 เดียวในโลก อบต.หนองข่า ในงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2
นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมฟ้อนรำวงสาวบ้านแต้ ปี65
3 เม.ย. 2566 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565
31 มี.ค. 2566 รายงานสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
29 มี.ค. 2566 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตราฐานทางจริยะธรรมขององค์การบริหารส่วนตำ...
27 มี.ค. 2566 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก ประจำป...
20 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่...
24 ก.พ. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง พนักงานจ...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่องการจัดการสิ่...
27 มี.ค. 2566 คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
17 ต.ค. 2565 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ที่ 621/2565
25 ม.ค. 2565 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ที่ 60/2565
25 ม.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
Loading...
 
6 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกน้อย-อ่างเ...
23 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโดมมุงหลังคาสนาม...
29 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน...
29 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโดมมุงหลังคาสนามเด็กเล่...
27 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโนน...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโคกน้อย - อ่างเก็บน้ำวังแก ร...
22 มี.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโดมมุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็...
27 ธ.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
27 ธ.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
6 ต.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านโจด หมู่ที่ 12 สายบ้าน...

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 449303 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน