มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567(ภ.ด.ส.3)     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567 อบต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567      
 
 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำรถดับเพลิงพร้อมด้วยพนักงานดับเพลิงออกระงับเหตุดับไฟป่า พื้นที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11...

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนบ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ดับไฟพื้นที่การเกษตร...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำรถดับเพลิงพร้อมด้วยพนักงานดับเพลิงออกระงับเหตุดับไฟป่า พื้นที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11...

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนบ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ดับไฟพื้นที่การเกษตร...

ประชุม สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัด ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ออกบริการให้ความช่วยเหลือจับงู...

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า...

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน...

พิธีถวายผ้าป่ามุทิตาจิต เจ้าอธิการสุวิธาน ปคุณฺธมฺโม เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต1 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร เจริญอายุวัฒนมงคล 65 ปี พรรษา 18...
 
 
 
0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก" อบต.หนองข่า
โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 อบต.หนองข่า ประจำปี 2566
ขบวนแห่ วิวาห์อึ่ง "โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.หนองข่า
15 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรา...
10 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ป...
9 ต.ค. 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
12 มิ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
3 เม.ย. 2566 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565
31 มี.ค. 2566 รายงานสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
14 พ.ย. 2566 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน ก...
14 พ.ย. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้อ...
4 ต.ค. 2566 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ก.ค. 2566 เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ก.ค. 2566 ประกาสการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่...
Loading...
 
27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้อ...
26 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้อ...
19 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
14 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่...
13 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่...
13 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
12 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโคกน้อย - อ่างเก็บน้ำวังแก ร...
22 มี.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโดมมุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็...
27 ธ.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 491501 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน