มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2567 56
  22 ธ.ค. 2566    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.256-2570) ปีงบประมาณ 2566 49
  18 ส.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 2/2566 30
  3 ส.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 6/2566 21
  21 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 5/2566 21
  7 มิ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 4/2566 25
  22 พ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 3/2566 22
  23 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 92
  23 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 2 82
  23 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 3 (หน้าที่ 82-160) 80

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 533781 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน