มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองข่า
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2567    รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12
  16 ต.ค. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11
  12 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 23
  12 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ2566 21
  9 ต.ค. 2566    ขั้นตอนใช้บริการ E-SERVICE องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 16
  9 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่องสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ 13
  9 ต.ค. 2566    เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 6
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 27
  2 ต.ค. 2566    สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10
  10 เม.ย. 2566    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 99

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 528561 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน