มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองข่า
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 20
  3 เม.ย. 2566    รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 31
  27 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 21
  21 มี.ค. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2566 13
  17 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล 12
  1 พ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 7
  1 ธ.ค. 2563    คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน ปี 2563 25
  2 ต.ค. 2563    คำสั่งปฏิบัติราชการแทน ปี 2563 22
  18 มี.ค. 2563    คำสั่งปรับปรุงภารกิจการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติงานของ อบต.หนองข่า ประจำปี 2563 33
  18 ก.ย. 2562    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 459216 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน