มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 99
  27 มี.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 58
  27 มี.ค. 2566    รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน 66
  10 ต.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 61
  22 ม.ค. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 72
  22 ม.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 78
  1 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ2562-2564 อบต.หนองข่า 88
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 533783 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน