มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ม.ค. 2567    ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567(ภ.ด.ส.3) 37
  25 ม.ค. 2567    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567 อบต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 79
  13 พ.ย. 2566    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ พ.ศ.2567 50
  1 ต.ค. 2561    หนังสือประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน 74
  1 ต.ค. 2561    การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่(หนองข่า ปี 61) 69
  1 ต.ค. 2561    โครงการแผนที่ภาษี-ประจำปีงบประมาณ-61 63
  1 ต.ค. 2561    แต่งตั้งพนักงานว่าด้วยการจัดเก็บภาษี 66
  1 ต.ค. 2561    แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 62
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 508024 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน