มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) อบต.หนองข่า 20
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 459217 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน